Hemen Arayın
Akademik Danışmanlık Nedir? – Fikir Tez
Genel

Akademik Danışmanlık Nedir?

Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bununla beraber de bireyler bilgiye ulaşmanın en kolay yolunu aramaya başlamıştır. İşte tam burada akademik danışmanlık dediğimiz terim devreye girmektedir.

Akademik danışmanlık öğrenci olsun veya olmasın bilgiye ihtiyaç duyan her bireye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik danışmanlar, danışanlarının ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili profesyonel yardımda bulunmaktadır. Akademik danışmanlık sayesinde ihtiyaç duyulan bilgi organize edilir ve araştırmalarda kullanılacak yöntemler profesyonelce danışana sunulur.

Çağımızda her öğrenci için akademik danışman adeta bir ihtiyaç halini almıştır.

Danışanlarının öğrenim hayatıyla ilgili önemli kararlar almalarına etki edecekleri için akademik danışmanların alanında uzman, güncel gelişmeleri takip eden ve yeniliğe açık bireylerden oluşması gerekmektedir. Aksi takdirde bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacak ve gerekli faydayı sağlayamayacaktır.

Her akademik danışman danışanı için bir akademik plan oluşturur ve bunun üzerinden yol alır. Bu plan hazırlanırken bireysel eğitim planı esas alındığı için bireylerin ilgi ve ihtiyaçları üzerinde önemle durulur. Ve kullanılacak yöntem ona göre belirlenir.

Öğrenciler için büyük fayda sağlayan akademik danışmanlık danışanlarına daha iyi hizmet verebilmek için belirli alt başlıklara ayrılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşacağı kaynakları derleyip önerme amacıyla “Literatür Danışmanlığı”, yazılan tez veya makalelerde kullanılan verilerin analiziyle alakalı gereken incelemeleri yapıp eksikleri düzeltmek amacıyla “Analiz Danışmanlığı” , uluslararası veya ulusal kongrelerde sunulacak bildirilerin , tezlerde kullanılan makalelerin yazımında bireylerin ihtiyaç duyduğu alanlarda katkı sağlamak amacıyla “Makale Danışmanlığı” …

Özellikle bilgiyi derlemenin zorlu süreçlerinden olan tez yazma aşamasında akademik danışmanlar tezin konusunun seçiminde, literatür taramasında, ve içeriğin düzenlenmesi alanlarında yani kısacası çalışmanın her aşamasında danışanlarına yardım eder ve yol gösterir.

Verilen akademik danışmanlık hizmetinden sağlanacak verimin en üst seviyeye ulaşması için öncelikle tecrübe eksikliği ve bilgi eksikliği ve kaynak bulamama gibi nedenlerle sorun yaşayan bireyin tanınması ve ne istediğinin anlaşılması gerekmektedir. Bu sayede sorunlara en iyi çözümün getirilmesi için gerekli tüm veriler toplanmış olacaktır. Bireyin bilgiyi en iyi şekilde kullanması ancak bu şekilde sağlanabilmektedir.

Ayrıca bilindiği gibi var olan eğitim sisteminde öğrencilerin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verilememektedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı fazla olduğu için öğretmenler ne kadar iyi olsa da akademik danışmanların sağladığı faydayı öğretmenler tüm öğrencilerine sağlayamamaktadır.

Üniversitelerin temel görevi aslında araştırmacılarına yani öğrencilerine iyi akademik danışmanlar sunup öğrencinin bilgiye kolayca ulaşıp içselleştirmesini sağlamaktır. Fakat öğrenci başına düşen öğretmen sayısı düşünüldüğünde bu görevin her öğrenci için eşit olarak gerçekleştirilemeyeceği aşikardır. Akademik danışmanlar burada devreye girerek eğitim sisteminden kaynaklı sorunları gidererek ve hocaların eksik bıraktığı yerleri doldurarak öğrencinin bilgiyi edinmesi için var olan tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Son olarak eğitim sistemiyle ve buna bağlı olarak gelişmişliğiyle dünya çapında adından söz ettiren ülkelerden olan Kanada’nın ve Singapur’un eğitim sistemi incelendiğinde oradaki öğretmenlerin daha çok akademik danışman rolü üstlendiği görülmektedir. Oradaki öğretmenlerde tıpkı akademik danışmanlar gibi öğrenciye yol göstermeye, destek vermeye ve eksiklerini tamamlamaya odaklanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi akademik danışmanlar öğrencilerin başarısı arttırmada yadsınamayacak bir paya sahiptir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×