Hemen Arayın
Kusursuz Bir Tez Hazırlamak – Fikir Tez
Genel

Kusursuz Bir Tez Hazırlamak

Bir bilimsel iddia desteklenmek için bir takım bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyar. Bulunduğunuz iddia literatürde çoğunlukla hipotez olarak isimlendirilir. Hipoteziniz işe başlama noktalarınızdandır. Bundan sonra bu hipotezi belirli süreçlere sokar ve sınarsınız. Tüm bu çalışmaların raporlanmış haline de tez denilir. Günümüzde tüm üniversiteler bitime projesi olarak alan ile ilgili bu tip çalışmalar beklemektedirler. Bu çalışmaları yürütmek oldukça meşakkatli ve zor bir süreçtir.

 

Mükemmel tez mümkün müdür?

Tez yazma sürecine bakıldığında bir dizi problem ile karşılaşırız. Düşüncenin açık bir biçimde savunulması, bununla beraber bir takım bilimsel kriterlere göre dizayn edilmesi ve raporlanması her biri kendi içinde bir süreç olan bir sisteme dönüşmektedir. Bu sistemin yalnızca işlemesi değil iyi bir biçimde işlemesi gerekmektedir. Bizim bu yazı da mükemmel tezden kastımız bu sistemin sağlam bir biçimde işlemesidir ve bir bütün ola tez metninden herhangi bir parça çıkardığınızda metnin tamamen bozulmasını ihtiva etmektedir.

Mükemmel tezin dayandığı 3 ana dinamik olduğunu düşünüyoruz. Bunlar; özgünlük, tutarlılık ve uyumluluktur.

 

Özgünlük; Özgünlük bir tez metninin bel kemiğidir. Literatürde infial olarak değerlendirilen olgu akademik bir hırsızlık niteliğindedir. Başka birisinin düşüncesini kendi düşüncesiymiş gibi referans vermeden alıntılamak. Popüler ifade ile copy-paste tez hazırlanamaz. Bunun önüne geçmek için üniversiteler arasında bir infial sistemi oluşturulmuş, hazırlanan tezler bu infial programından geçirilmektedir. Tez jüri karşısına çıkmadan bu programa sokulur ve alıntı oranının %15’in üzerinde olmamasına dikkat edilir. Aksi takdirde tez kabul edilmez ve zaman ve maliyete sebebiyet verir. Özgünlük bir tezin bel kemiğidir. Yazılan metnin tamamen kendinize ait, orijinal bir metin olması diğer dinamiklerden de önemli bir parçadır.

Tutarlılık: Tutarlılık tez metninin genel anlamda savunduğu düşünce ile çelişmemesini ifade eder. Tezler tematik veya tarihsel olabilir. Fakat hem tematik hem tarihsel olamazlar. Örneğin kronolojik olarak ele aldığınız bir konu içerisinde zamanda sörf yapamazsınız. 10. Sayfada 1980 e ait bir olguyu anlattıysanız 11. Sayfada 1975’e dönemezsiniz. Bu tematik bütünlükle beraber kaynakların metodolojiye, metodolojinin bağlı kalınan teorik geleneğe kadar birbiri ile bir bütünlülük göstermesi de gerekmektedir.

 

Uyumluluk: Tez yazımında en önemli bir diğer nüans ise uyumluluktur. Uyumluluk, tez metninin referans verdiği kaynaklara ve düşüncelere karşı uyumlu olmasını ihtiva etmektedir. Kaynakçada geçen her kaynağın tez metninde kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte tezin bağlı olduğu üniversitenin formatına göre dizayn edilmesi de uyumluluk ilkesinin bir gerekliliğidir.

 

Tüm bunlardan hareketle mükemmel tez bu üç ana dinamiğe dayanan bir olgudur. Bu üç dinamiğin sağlıklı bir biçimde işlediği bir sistem mükemmel tez olarak isimlendirilebilecektir.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×