Hemen Arayın
SPSS Analizi – Fikir Tez
Genel

SPSS Analizi

Araştırma süreçlerinin en önemli aşamalarından biri veri analizleridir. Veri analizi yapabilmek için konusu kitle olayları olan istatistiksel yöntemler hakkında  detaylı bilgiye sahip olmayı ve onları doğru kullanmayı gerektirmektedir.

 

Her ne kadar çok zormuş gibi görünse de gelişen teknoloji ile birlikte SPSS bilgisayar programı ile temel ve ileri derecede istatistiksel veri analizi daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Yine de bu paket programını doğru ve verimli kullanabilmek için temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), yani Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı; istatikçilerin yanı sıra sosyal bilimler başta olmak üzere eğitim bilimleri, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında, anket analizlerinde, resmi kurumlarda, şirketlerde ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından pazar araştırması için kullanılan geniş bir kullanım alanına sahip bir bilgisayar programıdır. SSPS; Windows, Mac ve Linux bilgisayarlarda çalıştırılabilir. Bilgisayar kullanıcılarının aşina olduğu Microsoft Office ile uyumlu olması ve görünümünün Microsoft Excell programına benzemesi de SSPS’nin tercih edilirliğini artırmaktadır. SPSS arayüzündeki menülerle kolay kullanım sunmakta ve kendi makro dilleri ile de kullanıcıya kendi isteklerini yapabileceği çalışma ortamı sağlamaktadır.

 

SPSS, anket analizlerinin yanı sıra sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında gerçekleştirilen ölçümlerin analizleri için kullanılmaktadır. Temel analizler olan frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler kolaylıkla yapılabilmekte olup, verilerin sayısal olarak dağılımlarının adet bazında belirlenmesinde frekans analizi, verilere ilişkin ortalama, standart sapma, mod, medyan gibi değerlerin hesaplanmasında ise tanımlayıcı istatistikler kullanılmaktadır.

 

Karşılaştırma ve ya ilişki analizleri parametrik ve non parametrik grupları altında yer almaktadır. Kriterlere göre parametrik ve ya non parametrik analizlerin kullanıp kullanılmayacağına karar verilir. Kriterlerin en önemlileri ise verilerin normal dağılıma uygun olup olmaması ile homojen olup olmamasıdır.

Bahsedilen normal dağılım ve homojenlik kavramları istatistiksel bilgi birikimi gerektirmekte olup, şöyle örneklendirilebilir. 1,2,1,3,1,2,2,3 olarak oluşturulmuş bir veri seti normal dağılım gösterir, 1,6,2,1,8,2 olarak oluşturulmuş veri seti de normal dağılım göstermez denilebilir. Normal dağılım ve homojenlik kavramları, elimizdeki verilerin birbirlerine ne kadar yakın ve ya uzak olduğunu, yani ne kadar dağınık olduğunu göstermektedir.

 

Parametrik testler olan Bağımsız Örneklem t test (Independent t test), Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve bunların non parametrik karşılığı olan Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testleri de istatistiksel uzmanlık gerektirmektedir. Söz konusu analizler iki ya da daha fazla grubun ortalamaların ya da sıra ortalamalarının karşılaştırılması için kullanılmaktadır.

İlişki analizlerinden olan regresyon ve korelasyonda SPSS programında yapılmaktadır. normal dağılım gösteren verilere regresyon analizleri uygulanabilmektedir. Hem normal dağılım gösteren hem de normal dağılım göstermeyen verilere ise korelasyon analizi yapılabilmektedir.

Sonuç olarak, SPSS paket programı ile değişik analiz teknikleri kullanılarak, istatistiksel veriler ayrıntılı olarak incelenip farkına varılması zor sonuçlar elde edilebilir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×